اطلاعیه

با عنایت به فرا رسیدن ماه پر برکت رمضان به اطلاع همه دوستان و عزیزان همراه انجمن نور پژوهان شرق می رسانیم، به رسم هر ساله این انجمن، سبد کالایی برای نابینایان و کم بینایان مستمند تهیه و توزیع می شود. لذا از بزرگوارانی که می خواهند در این امر خیر شریک باشند خواهشمند است، مبالغ مورد نظر خود را تا تاریخ 1397/3/3 به شماره کارت بانک صادرات 1525-9006-6919-6037 و یا شماره حساب 0106983284007 به نام “انجمن نور پژوهان شرق” واریز نمایند.لطفا مبلغ واریز شده را با ذکر نام _نام خانوادگی _تاریخ واریز با عنوان “سبد کالا رمضان “، به شماره پیامک 3000761790 ارسال نمائید.

پیشاپیش از همه عزیزانی که ما را در این امر یاری می نمایند نهایت تشکر و قدردانی را داریم.