اخبار مربوط به انجمن در شهریور ماه 97

– آغاز ساخت پروژه مرکز تخصصی چشم پزشکی خیریه نور پژوهان شرق

IMG_20180906_124552_347IMG_20180906_124549_100IMG_20180905_141818_1611

– حضور نماینده انجمن در کارگاه تخصصی توانمندی سازمان های مردم نهاد و مؤسسات خیریه سلامت ( نقش و مسؤلیت رسانه ها در آسیب های اجتماعی )

IMG_20180902_125506_213

.