اخبار مربوط به انجمن در بهمن ماه ۹۷

اطلاعیه

ـ حضور جناب آقای دکتر روحانی در برنامه محلی ” مل ترمی ”

این برنامه در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۴، ساعت ۱۵:۳۰ از شبکه ی استانی هامون پخش خواهد شد.

 

11

 – بازدید جناب آقای دکتر روحانی و هیئت همراه از خانواده ی محترم ”مددجویان تحت پوشش انجمن”

IMG_20190208_164047

 

– برگزاری جلسه های مددکاری و هیئت مدیره در انجمن