•  نشست دوستانه جناب آقای قاسمی نماینده رئیس مجلس در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ با جمعی از مدیران سازمان های مردم نهاد در خصوص بررسی مشکلات سمن ها و خیریه های استان در سالن کنفرانس انجمن حمایت از آسیب دیدگان چشمی نورپژوهان شرق

 

خدمات مددکاری

  • کمک هزینه عمل جراحی: ۲۱نفر، دارو: ۳۳ نفر، عینک: ۱۹ نفر و ۴۱ عدد کارت رفاه یک میلیونی تومانی

 

فهرست