ـ توزیع ۶۰ عدد کارت خرید رفاه ۵۰۰ هزار تومانی بین مددجویان

ـ اهدای عینک و دارو، سبد کالا، انجام رایگان خدمات کلینیکی ـ پاراکلینیکی و تعدادی عمل

فهرست