خدمات مددکاری: کمک هزینه عمل جراحی: ۸نفر، کارت خرید رفاه:۳۰عدد، دارو: ۲۱نفر، عینک: ۹نفر

تعداد ۱۴۸ عدد عینک از طرف خيری بزرگوار به انجمن جهت توزیع بین مددجویان اهدا شد. 

مبلغ ۶ میلیون تومان از کمک هزینه اعمال جراحی ۵ نفر از بیماران، توسط خیریه مولی علی از مشهد تقبل شد.

تعداد ۱۵ عدد کیف مدرسه توسط تعدادی خیر محترم به همراه لوازم التحریر به انجمن اهدا شد.

فهرست