– برگزاری جلسه ای با حضور هیئت مدیره محترم و باز نگری چارت سازمانی انجمن و همچنین برگزاری جلسه مجمع عمومی

مجمع عمومی

– راه اندازی کمیته مددکاری و برگزاری دو جلسه، جهت تعیین وضعیت مددجویان با حضور جناب آقای بابایی رئیس کمیته،سرکار خانم مالکی مددکار، جناب آقای انصاری ،جناب آقای شهدادی و همچنین سرکار خانم رضائی

– واگذاری یک واحد واحد مسکونی توسط سرکار خانم دکتر قاسمی، جهت راه اندازی کار گاه جاروب بافی و صنایع دستی

                                                                                                                                 کارگاه

– بازدید مدیرعامل محترم مؤسسه محکم، جناب آقای دکتر صلاح الدین دلشاد و همچنین مدیرعامل محترم مؤسسه خیرین و سلامت، جناب آقای طاهری از انجمن؛ در این بازدید بزرگواران تقبل به خرید یک دستگاه Bscan نموده اند.

بازدید موسسه خیرین و سلامت4بازدید موسسه خیرین و سلامت2خیرین سلامت2

– بازدید جناب آقای دکتر مالکی، مدیر محترم گروه چشم پزشکی از انجمن

بازدید دکتر مالکی1بازدید دکتر مالکی 11

– برگزاری کلاس آموزشی در راستای آشنایی با اهداف انجمن و ارائه خدمات با حضور پرسنل محترم کلینیک آریا

کلاس اموزشی اریا1

– برگزاری کلاس های آموزشی با کارکنان انجمن در راستای بهبود ارائه خدمات

– کمک به زلزله زدگان کرمانشاه و خرید کانکسی به مبلغ 150/000/000ریال

 

فهرست