ساعت کاری کلینیک همه روزه (غیر از ایام تعطیل) به صورت زیر می باشد :

صبح ها ساعت ۱۲:۲۰-۷:۳۰ و عصرها ساعت ۲۰:۲۰-۱۵:۳۰ (غیر از پنج شنبه عصر)

 

برنامه هفتگی پزشکان

ایام هفتهنام پزشکتخصص
شنبه - صبح
یکشنبه - عصر
سه شنبه - صبح و عصر
چهارشنبه - عصر
آقای دکتر محمد رضا روحانیویژه بیماران گلوکوم
یکشنبه - صبحآقای دکتر کیانوش شهرکیفلوشیپ سگمان قدامی
دوشنبه - صبحآقای دکتر عیسی شیردلمتخصص چشم
پنجشنبه - صبح هفته در میانخانم دکتر سیمین قاسمیمتخصص چشم ویژه بیماران کاتاراکت
شنبه تا پنج شنبه همه روزه در دوشیفتآقای دکتر حمید واعظیمتخصص چشم
       
       
       
       
فهرست