مجمع عمومی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. درباره ما
  4. chevron_right
  5. اعضاء
  6. chevron_right
  7. مجمع عمومی

 

آقای دکتر محمد رضا اریش خانم مهدیه شهرکی
آقای محمد یوسف انصاری خانم لاله شهرکی زاد
آقای خداداد بابائی آقای دکتر عیسی شیردل
آقای علیرضا بارانی خانم دکتر مرجان عرفانی
خانم مریم بدخش خانم ریحانه علوی
آقای محمد پودینه خانم دکتر سیمین قاسمی
آقای اسحاق علی توکلی آقای اسدا…کیخائی
آقای مرتضی خالقی خانم سیما کیخا آریا
آقای محمد دهنوی آقای مهندس محمدرضا متانت
آقای دکتر محمد رضا روحانی خانم دکتر مهرناز ناروئی نژاد
آقای دکتر فیض محمد ریگی آقای مهندس مسعود ناروئی
آقای شمس المعالی سجادی آقای علیرضا نیکوکار گلوی
آقای دکتر مهدی سلطانی فر خانم دکتر فاطمه وظیفه دان ملاشاهی
آقای غلام حسین شهدادی  
آقای دکتر منصور شهرکی
آقای دکتر کوروش شهرکی  
فهرست