هیئت مدیره

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. درباره ما
  4. chevron_right
  5. اعضاء
  6. chevron_right
  7. هیئت مدیره

 

مدیر عامل آقای دکتر محمد رضا روحانی
نائب رئیس آقای مهندس محمد رضا متانت
عضو اصلی آقای اسدا…کیخائی
عضو اصلی آقای علیرضا نیکوکار گلوی
عضو علی البدل خانم دکتر سیمین قاسمی
عضو علی البدل آقای محمد پودینه
خزانه دار آقای دکتر کیانوش شهرکی
بازرس اصلی آقای مهندس مسعود ناروئی
بازرس علی البدل آقای هادی سهل آبتدی

 

فهرست