هیئت مدیره

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. درباره ما
  4. chevron_right
  5. اعضاء
  6. chevron_right
  7. هیئت مدیره

 

مدیر عامل آقای دکتر محمد رضا روحانی
نائب رئیس آقای مهندس محمد رضا متانت
عضو اصلی آقای اسدا…کیخائی
عضو اصلی آقای دکتر کیانوش شهرکی
خزانه دار
آقای علیرضا نیکوکار گلوی
عضو علی البدل آقای محمد پودینه
عضو علی البدل خانم دکتر سیمین قاسمی
بازرس اصلی آقای مهندس مسعود ناروئی
بازرس علی البدل آقای هادی سهل آبتدی

 

فهرست