هیئت مدیره

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. درباره ما
  4. chevron_right
  5. اعضاء
  6. chevron_right
  7. هیئت مدیره

 

مدیر عامل آقای دکتر محمد رضا روحانی
نائب رئیس آقای مهندس محمد رضا متانت
عضو اصلی آقای اسدا…کیخائی
عضو اصلی خانم دکتر سیمین قاسمی
عضو علی البدل آقای دکتر فیض محمد ریگی
عضو علی البدل آقای محمد پودینه
خزانه دار آقای علیرضا نیکوکار گلوی
بازرس اصلی آقای مهندس مسعود ناروئی
بازرس علی البدل آقای خداداد بابائی

 

فهرست