هیئت مدیره

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. درباره ما
  4. chevron_right
  5. اعضاء
  6. chevron_right
  7. هیئت مدیره

 

مدیر عامل آقای دکتر محمد رضا روحانی
نائب رئیس آقای اسدا…کیخائی
عضو اصلی آقای علیرضا نیکوکار گلوی
عضو اصلی آقای محمد پودینه
عضو علی البدل خانم ریحانه علوی
عضو علی البدل آقای مرتضی خالقی
خزانه دار آقای اسحاق علی توکلی
بازرس اصلی آقای مهندس مسعود ناروئی
بازرس علی البدل آقای دکتر فیض محمد ریگی

 

فهرست