• برگزاری جلسه مجمع عمومی و رای گیری برای انتخاب اعضای محترم هیئت مدیره
  • برگزاری جلسه با پرسنل مجموعه نور پژوهان
  • اهدای عینک و دارو، سبد کالا، انجام رایگان خدمات کلینیکی ـ پاراکلینیکی و تعدادی عمل
فهرست