•  اهدای عینک و دارو، سبد کالا، انجام رایگان خدمات کلینیکی ـ پاراکلینیکی و تعدادی عمل
  •   با کمک و یاری حامیان عزیز صد عدد بن کارت خرید رفاه به ارزش ۵۰۰۰۰۰۰ ریال تهیه و بین مددجویان نیازمند توزیع شد. با تشکر از جناب آقای دکر مظلوم و تمامی دوستانی در این امر خیر سهیم بودند.
  • برگزاری جلسه در دفتر موسسه خیریه نورپژوهان شرق با حضور جناب آقای دکتر روحانی و جمعی از همکاران، مهندس عبدالله، سرکار خانم دکتر صائبی و جناب آقای عبدالرئوف گرگیچ از انجمن امید

 

فهرست