– حضور محترم اعضای شورای شهر زاهدان به همراه جناب آقای دکتر روحانی و همکاران انجمن در ساختمان جدید به مناسبت روز پزشک

– بازدید نمایندگان و مدیر عاملان سمن ها و خیریه ها از مجموعه

– اهدای عینک و دارو، سبد کالا، انجام رایگان خدمات کلینیکی ـ پاراکلینیکی و تعدادی عمل

فهرست