مراجعین محترم

از تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱ درمانگاه نور پژوهان شرق به محل جدید منتقل می گردد.

آدرس درمانگاه تخصصی نور پژوهان شرق

زاهدان ـ انتهای بولوار بهداشت (شهید موسی قلعه نو) ـ میدان امام رضا (ع)، خیابان ثارا… اولین دور برگردان، خیابان سیره علوی (جنب چهارشنبه بازار)

۷ – ۳۳۴۹۱۷۰۴ ( ۰۵۴)


 

فهرست