بیانیه رسالت

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. درباره ما
  4. chevron_right
  5. معرفی
  6. chevron_right
  7. بیانیه رسالت
  • بیانیه دورنما

انجمن حمایت از آسیب دیدگان چشمی نورپژوهان شرق در نظر دارد که با استعانت از نیروی لایزال الهی و توان همه اعضا ء و حامیان و بهره گیری از علم و فناوری روز در پنج سال آینده بزرگترین مجموعه تشخیص، درمان و حمایتی بیماریهای چشمی را در استان سیستان و بلوچستان راه اندازی نماید.

  • اهداف کلی

ارائه خدمات مؤثر و کارآمد برای بیماران چشمی نیازمند

آموزش افراد جامعه در راستای پیشگیری از آسیب های چشمی.

انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی میدانی در حیطه بیماری های چشمی.

  • اهداف اختصاصی

راه اندازی کلینیک تخصصی ویژه گلوکوم در شهر زاهدان.

راه اندازی سایت اینترنتی مناسب برای انجمن جهت انتشار آخرین اطلاعات علمی بیماران به منظور ارتقاء سطح علمی کاربران و بیماران و ارتباط با مجامع مربوطه داخل و خارج کشور.

تهیه برنامه های مناسب آموزشی برای جامعه استان با استفاده از رسانه های موجود و در دسترس.

تهیه نرم افزار جامع برای ثبت اطلاعات بیماران مبتلا به گلوکوم.

احداث مرکز تحقیقاتی و درمانی برای بیماریهای خاص چشمی در استان.

تأمین حمایت لازم مالی برای بیماران نیازمند چشمی.

انجام فعالیت های حمایتی برای بیماران تحت پوشش انجمن نابینایان شهر.

انجام پژوهش های میدانی جهت شناخت بیشتر وضعیت بیماری های چشمی استان.

کمک به بهبود وضعیت بینایی دانش آموزان حاشیه شهر و استان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و اداره آموزش و پروش استان.

راه اندازی و همکاری در گردهمایی ها و سمینارهای مرتبط.

جمع آوری اعانات مردمی و خیرین استان و کشور به منظور بسط و گسترش فعالیت های انجمن برای دستیابی به اهداف مختلف فوق الذکر.

 

فهرست