به نام نامی یاری رسان

عزیزانی که تمایل دارند در این امر خدا پسندانه شریک باشند، می توانند وجه دلخواه خود را تا تاریخ بیستم اردیبهشت ماه به شماره کارت ۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۰۶۱۵۲۵ و یا شماره حساب ۰۱۰۶۹۸۳۲۸۴۰۰۷ با نام انجمن نور پژوهان شرق واریز نمایند.

عزیزان خواهشمندیم مبلغ واریز شده و در صورت تمایل نام و نام خانوادگی خود را به شماره پیام گیر۳۰۰۰۷۶۱۷۹۰ با عنوان سبد کالا پیامک فرمایید.

فهرست