فلسفه تشکیل

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. درباره ما
  4. chevron_right
  5. معرفی
  6. chevron_right
  7. فلسفه تشکیل

استان سیستان و بلوچستان با وسعت حدود ۱۸۷۵۰۲کیلومتر مربع و جمعیت کل بیش از دومیلیون هشتصد هزار نفر، بعنوان وسیعترین استان با کمترین تراکم جمعیتی، در جنوب شرق ایران قرار دارد. این استان حدود ۱۱۰۰کیلومتر مرز مشترک با کشورهای همسایه همچون افغانستان و پاکستان دارد. میزان شیوع بیماریهای گرمسیری و بیماریهای همراه با فقر در این استان با توجه به وسعت، شرایط اقلیمی و فقر اقتصادی و فرهنگی، در اکثر موارد در رتبه اول کشوری است. همچنین بدلیل ازدوج های فامیلی که نسل اندر نسل بخاطر اعتقادات و باورهای فرهنگی مکرراً اتفاق افتاده و هنوز هم اتفاق می افتد، بیماریهای ارثی نیز در این منطقه بسیار شایع است .
انجمن های مردم نهاد (NGO) بعنوان شخصیت حقوقی مستقل، در بیشتر عرصه های اجتماعی در گوشه گوشه ی جهان، توانسته نقش انکار ناپذیری در بهبود شرایط زندگی جوامع بشری ایفا کند. همچنین امروزه دولت و مسئولین محترم کشورمان ایران رویکرد خوبی به این سازمانهای مردم نهاد پیدا کرده اند. لذا با استناد بر وضعیت موجود، به اتفاق تعدادی از چشم پزشکان و پرسنل مشغول بکار در مرکز چشم پزشکی زاهدان در دیماه سال ۱۳۹۳ تصمیم گرفتیم تا انجمن حمایت از آسیب دیدگان چشمی با نام نور پژوهان شرق را راه اندازی نماییم. این انجمن با مشخص شدن اهداف خود در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۰ توانست از استانداری محترم استان پروانه تاسیس بگیرد و با انجام جلسات مکرر و استفاده از نظریات ارشادی افراد مطلع، دفتر موسسه را برای پیگری اهداف دایر نمود و برای انجام کارهای پژوهشی، تشخیصی ودرمانی بیماری شایع و صعب العلاج گلوکوم، اولین کلینیک تخصصی ویژه این بیماری را در دی ماه سال ۹۳ با اخذ پروانه کار از دانشگاه علوم پزشکی در شهر زاهدان تأسیس نمود. امروز علاوه بر پذیرش، تشکیل پرونده، درمان این بیماران و شرکت در غربالگری های رایگان، برای کلیه بیماران نابینا و کم بینای عضو انجمن نابینایان استان، پرونده پزشکی و مددکاری تشکیل می دهد و ضمن انجام خدمات پزشکی، در حد توان در دیگر زمینه های موجود هم به این بیماران کمک می نماید.

فهرست